PROGRAMA MARC

CANDIDATURES

QUÈ VOLEM FER?

Vivim en un context evident de crisi econòmica i climàtica. La incertesa sembla que ens governi i sovint ens volen fer creure que no hi ha alternativa. Però sabem que no és cert. La nostra presència als ajuntaments i als carrers és una contribució a l’alternativa política. La nostra tasca és, en definitiva, garantir un present vivible per a imaginar un futur millor.

EL DRET A L’AIGUA, L’ENERGIA I L’ALIMENTACIÓ SÓN INNEGOCIABLES

Volem decidir sobre com repartim equitativament els recursos, les terres, l’aigua; sobre la producció d’aliments i energia i les cadenes que les faran possibles; i sobre un model de consum que tingui en compte els límits dels recursos. Ho volem fer a partir de la diagnosi, la consciència col·lectiva, la planificació democàtica i d’uns compromisos comuns que garanteixin a tothom el més bàsic per viure dignament, com a dret innegociable. Cal doncs, recuperar el control públic, comunitari i democràtic d’aquests béns i recursos necessaris per una vida digne.

L’ACCÉS UNIVERSAL I EQUITATIU A L’HABITATGE ÉS IMPRESCINDIBLE PER GARANTIR UNA VIDA DIGNA

Aquest dret a l’habitatge no està ni estarà garantit mentre sigui un bé de mercat i un bé especulatiu per generar beneficis als més rics. Des dels Ajuntaments cal que identifiquem els conflictes que es donen als nostres municipis en matèria d’habitatge i prendre partit. Cal combatre l’especulació i esgotar totes les vies possibles per facilitar-ne l’accés, però sobretot, treballarem conjuntament amb els moviments per l’habitatge actius arreu dels Països Catalans, tant per donar resposta a les emergències com per construir alternatives.

VIURE AMB SEGURETAT, VIURE BÉ I EN COL·LECTIU

No podem permetre que la gran majoria de la població vivim en condicions cada cop pitjors, perquè uns pocs puguin viure molt bé i ben segurs. Sabem de primera mà que la política de la por i la militarització dels nostres municipis no donen una resposta real a la inseguretat. Apostem per enfortir comunitats, garantint estabilitat residencial i vital a les persones. Unes condicions de vida digna són també imprescindibles per combatre la inseguretat, com per exemple amb una Renda Bàsica Universal, o garantir l’accés equitatiu i universal als serveis públics. Cal també actuar en els conflictes socials, donar resposta a les necessitats de les veïnes i, en definitiva, caminar cap a la seguretat de viure bé.

VIURE I TREBALLAR DIGNAMENT AL NOSTRE TERRITORI

Ens cal una planificació econòmica i territorial que garanteixi la sobirania a l’hora de decidir què necessitem produir i de què treballarem en un futur. És una urgència generar una alternativa econòmica al capitalisme global que no només ens precaritza sinó que no ens permet viure i treballar a casa nostra. Tenim l’exemple i l’aprenentatge de moltes lluites contra tancaments d’empreses, contra la instal·lació de projectes que precaritzen el treball o per la construcció d’alternatives econòmiques, que són presents als nostres municipis. Garantim des dels Ajuntaments unes condicions de treball dignes, acompanyem totes les lluites col·lectives i avancem cap a cadenes de producció local, des d’una planificació comunitària i un control públic.

RECUPERAR EL CONTROL DELS NOSTRES DRETS

És imprescindible que els serveis públics siguin de propietat, gestió i provisió públiques. És un deure garantir l’accés universal i equitatiu als drets, tant des de l’acció als ajuntaments, internalitzant, municipalitzant i garantint un bon estat dels serveis públics, com treballant conjuntament amb les comunitats que els defensen. La implicació de tot el veïnat per a la qualitat i accés als serveis públics ha de ser acompanyada des dels Ajuntaments, en l’anàlisi de les necessitats i també en la feina i lluita per l’enfortiment i millora d’aquests.

UN PAÍS CONNECTAT

Hi ha una alternativa al model de país atomitzat, al model de país dels macroprojectes i parcs temàtics. Volem un país connectat entre sí, amb transport públic col·lectiu i de qualitat. És clau analitzar quines mancances hi ha d’infraestructures i de transport i treballar de manera territorialitzada per assolir una connexió vinculada a la mobilitat de les veïnes i no a un centralisme imposat. El context d’emergència climàtica i econòmica necessita de municipis que mirin més enllà de si mateixos, que planifiquin territorialment i que apostin per la supervivència del seu entorn i la seva gent.

APROFUNDIMENT DEMOCRÀTIC: LES INSTITUCIONS AL SERVEI DE LA MAJORIA

Volem decidir-ho tot, col·lectivament i volem governar-nos. El nostre horitzó és que les institucions acompanyin la voluntat i les necessitats de la majoria de la població per a decidir el present i el futur dels municipis, comarques i vegueries. Cal anar més enllà de la transparència i la participació institucionalitzada i que els Ajuntaments siguin permeables a les veïnes i les transformacions d’arrel. L’objectiu a llarg termini és el de generar una institucionalitat alternativa que governi de baix cap a dalt, és a dir, un poder popular sobirà.

MUNICIPIS LLIURES ON TOTHOM HI TÉ CABUDA

En un context d’auge del feixisme avançar és l’única manera de no retrocedir. Defensar el padró universal i les regidories d’igualtat és condició necessària però no suficient. Totes les apostes que avancin cap a la garantia de drets són i han de ser des d’una perspectiva antiracista i feminista, des de garantir l’accés a l’habitatge, fins a la Renda Bàsica Universal, passant per l’internalització dels serveis municipals i l’accés equitatiu i universal als serveis públics. Cal a més, seguir avançant en matèria de drets sexuals i reproductius, en la prevenció i abordatge de violències masclistes i en la construcció d’una societat lliure de dominacions.

TERRITORIS VIUS I PER A LA SEVA GENT

Cada vegada és més evident la lluita entre la supervivència de la majoria i l’ànsia d’acumular diners i terrenys d’uns pocs rics. Per això, ens cal anar més enllà. Si bé experiències com el porta a porta han estat un dels segells de la nostra feina ecologista i municipalista, hem d’ampliar la mirada i planificar apostes econòmiques que tinguin sentit per a la gent que viu cada municipi i territori. En el context de crisi econòmica i climàtica en què volen convertir-nos en el balneari d’Europa, amb macroprojectes especulatius i que trinxen el territori, és urgent i necessari recuperar el control sobre la terra i els recursos i treballar conjuntament amb les comunitats per mitigar els efectes del canvi climàtic i adaptar-se a noves realitats.

CONSTRUIR PAÏSOS CATALANS, POBLE A POBLE

La lluita per la supervivència del nostre poble, la defensa de la llengua i la cultura pròpia, de forma oberta i no excloent, és un element cabdal per a la nostra aposta política. Cada candidatura dibuixa país i cada lluita compartida dibuixa poble. La nostra feina als Ajuntaments, als pobles, a les ciutats, als moviments socials i a cada espai on participem no hi cap dins les cotilles del Règim del 78 i necessita, per avançar en la millora de la vida de les classes populars, la independència i la sobirania dels Països Catalans i la seva construcció nacional.